Závady a jejich řešení

Vodítka pilového pásu

Vodítka pravidelně kontrolujte a seřizujte. Při opotřebení okamžitě vyměňujte. Vodítka nastavujte vždy co nejblíže k dělenému materiálu.

Hnací kola

Vždy udržujte čisté i neopotřebené, přesně vzájemně vyrovnané.

Třískové kartáče

Vždy udržujte čisté a neopotřebené a správně nastavené. Pravidelně vyměňujte.

Napnutí pásu

Předepsané napnutí pásu je nutné pro rovný a hladký řez, taktéž má podstatný vliv na životnost nástroje. Napnutí pásu kontrolujte tenzometrem.

Chladící kapalina

Do místa řezu přivádějte dostatek chladiva. Koncentraci měřte refraktometrem.

Řezná rychlost

Pečlivě dodržujte předepsanou řeznou rychlost.

Posuv do řezu

K nastavení správného posuvu použijte vzorce nebo tabulky.

Rozteč zubů

Rozteč zubů, posuv do řezu a řezná rychlost jsou parametry, které zásadním způsobem ovlivňují životnost a výkony pilových pásů. Dodržujte hodnoty uvedené v tabulkách.

Údržba

Životnost a výkon pilového pásu je přímo úměrná stavu stroje a schopnosti obsluhy nastavit řezné parametry na daný dělený materiál.


Závady a jejich řešení

Závada Místo Příčina závady
Drsný povrch Řezná rychlost Nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Nízký počet zubů v řezu
Údržba Deformace pilového pásu
Podřezávání Vodítka pilového pásu Vodítka volná, opotřebená a daleko od materiálu
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Řezná rychlost Nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba Poškození rozvodu zubů
Prokluzování pásu Hnací kola Opotřebovaná hnací kola, špatně seřízena
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rychlé otupení zubů Třískové kartáče Ucpané zubové mezery
Chladící kapalina Málo chladiva, chybná koncentrace
Řezná rychlost Vysoká rychlost
Posuv do řezu Vysoká nebo nízká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba Špatně zaběhnutý pilový pás, špatný povrch materiálu (okuje, písek, atd.)
Vibrace Vodítka pilového pásu Vodítka chybně seřízena a daleko od materiálu
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Řezná rychlost Vysoká nebo nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká nebo nízká rychlost posuvu
Rozteč zubů Nízký počet zubů v řezu
Údržba Vylomené zuby, obrobek není pevně upnut
Vylomení zubu Třískové kartáče Kartáče nefungují - ucpané zubové mezery
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba Hrubé najetí do řezu, obrobek není pevně upnut
Zlomení pásu Vodítka pilového pásu Vodítka opotřebena a daleko od děleného materiálu
Hnací kola Opotřebovaný hnací kola
Napnutí pásu Pilový pás je příliš napnutý
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Údržba Únava materiálu

Zásadně nikdy nenajíždějte novým pilovým pásem do starého zářezu, pokud v něm došlo k destrukci předešlého pilového pásu.