Kvalita bimetalických pilových pásů

Bimetalické pásy jsou dodávány ve dvou základních kvalitách. Správná volba geometrie a počtu zubů ve vztahu ke kvalitě a rozměru řezaného materiálu je podmínkou dosažení dobrých výsledků.

Kvalita bimetalických pilových pásů

C W (%) Mo (%) V (%) Co (%) Tvrdost zubu
M 42 ↑↑ 2 10 1 8 68 - 69 HRC
M 51 ↑↑↑ 10 4 3 10 cca. 69 HRC

 Pro špičky zubů (řezných hran) u našich bimetalických pilových pásů používáme dva druhy HSS materiálů.

M 42

Pilový pás je ideálním, takřka univerzálním nástrojem vhodným pro širokou paletu materiálů, včetně nástrojových ocelí do tvrdosti 45 HRC.

M 51 (X3000)

Je vhodný pro řezání austenitických materiálů s vysokým obsahem Cr a Ni s tvrdostí do 50 HRC. Obecně pak pro materiály, které tvoří dlouhou třísku a mají tendenci k pěchování tlakem za studena. Pro svou mimořádnou tvrdost není vhodný pro neklidné a vibrující řezy.

Podstatný vliv na kvalitu pilových pásů má kromě použitých materiálů i tepelné zpracování a povrchová úprava. To zajišťuje kromě vysoké dynamické pevnosti odolnost pásů proti otěru zlepšenou přilnavostí mazacího a chladícího média na bocích pásů. Tyto úpravy jsou výsledkem mnoholetého vývoje prováděného výzkumnou sekcí firmy WIKUS.