Úvod Magazín K&K servis CZ, s.r.o. Závady a jejich řešení

Závady a jejich řešení

Vodítka pilového pásu
Vodítka pravidelně kontrolujte a seřizujte. Při opotřebení okamžitě vyměňujte. Vodítka nastavujte vždy co nejblíže k dělenému materiálu.

Hnací kola
Vždy udržujte čisté i neopotřebené, přesně vzájemně vyrovnané.

Třískové kartáče
Vždy udržujte čisté a neopotřebené a správně nastavené. Pravidelně vyměňujte.

Napnutí pásu
Předepsané napnutí pásu je nutné pro rovný a hladký řez, taktéž má podstatný vliv na životnost nástroje. Napnutí pásu kontrolujte tenzometrem.

Chladící kapalina
Do místa řezu přivádějte dostatek chladiva. Koncentraci měřte refraktometrem.

Řezná rychlost
Pečlivě dodržujte předepsanou řeznou rychlost.

Posuv do řezu
K nastavení správného posuvu použijte vzorce nebo tabulky.

Rozteč zubů
Rozteč zubů, posuv do řezu a řezná rychlost jsou parametry, které zásadním způsobem ovlivňují životnost a výkony pilových pásů. Dodržujte hodnoty uvedené v tabulkách.

Údržba
Životnost a výkon pilového pásu je přímo úměrná stavu stroje a schopnosti obsluhy nastavit řezné parametry na daný dělený materiál.

Závady a jejich řešení
Závada Místo Příčina závady
Drsný povrch Řezná rychlost Nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Nízký počet zubů v řezu
Údržba Deformace pilového pásu
Podřezávání Vodítka pilového pásu Vodítka volná, opotřebená a daleko od materiálu
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Řezná rychlost Nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba Poškození rozvodu zubů
Prokluzování pásu Hnací kola Opotřebovaná hnací kola, špatně seřízena
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rychlé otupení zubů Třískové kartáče Ucpané zubové mezery
Chladící kapalina Málo chladiva, chybná koncentrace
Řezná rychlost Vysoká rychlost
Posuv do řezu Vysoká nebo nízká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba Špatně zaběhnutý pilový pás, špatný povrch materiálu (okuje, písek, atd.)
Vibrace Vodítka pilového pásu Vodítka chybně seřízena a daleko od materiálu
Napnutí pásu Pilový pás je nedopnutý na předepsanou hodnotu
Řezná rychlost Vysoká nebo nízká rychlost
Posuv do řezu Vysoká nebo nízká rychlost posuvu
Rozteč zubů Nízký počet zubů v řezu
Údržba Vylomené zuby, obrobek není pevně upnut
Vylomení zubu Třískové kartáče Kartáče nefungují - ucpané zubové mezery
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Rozteč zubů Vysoký počet zubů v řezu
Údržba

Hrubé najetí do řezu, obrobek není pevně upnut

Zlomení pásu Vodítka pilového pásu Vodítka opotřebena a daleko od děleného materiálu
Hnací kola Opotřebovaná hnací kola
Napnutí pásu Pilový pás je příliš napnutý
Posuv do řezu Vysoká rychlost posuvu
Údržba Únava materiálu

Zásadně nikdy nenajíždějte novým pilovým pásem do starého zářezu, pokud v něm došlo k destrukci předešlého pilového pásu!

                                                                                                                                                    © 2010 WIKUS

Kontakty

K&K servis CZ, s.r.o.
Starohradská 563,
572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 723 
po - pá     06,30 - 14,00
Fax: +420 461 723 720

Servis pásových pil :    +420 605 139 545           Nebo pište INFO SMS

Web: www.kkservis.cz

E-mail:
kkservis@kkservis.cz      
objednavky@kkservis.cz
servis@kkservis.cz

Leasing na nákup pásových pil